Grow the Game®

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on whatsapp

AHM 1.5 Hour Long Documentary – Global Lacrosse Village

Ok, you want to watch this AMAZING 1.5 hour long documentary from the Czech Republic’s University of Pardubice! It’s all about the history of the Ales Hrebesky Memorial, and it is AMAZING stuff! Well worth your time, so check it out!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=feXn_NF7FEA&feature=youtu.be

KAMERA A STŘIH / CAMERA AND EDIT: MILAN DURŇAK
HUDBA / MUSIC: ROKSOUND
NÁMĚT / SCRIPT: LÍVIA ŠAVELKOVÁ
REŽIE / DIRECTED BY: LÍVIA ŠAVELKOVÁ, MILAN DURŇAK
83 min.
ANGLICKÉ A ČESKÉ TITULKY/ ENGLISH AND CZECH SUBTITLES
VYROBILA UNIVERZITA PARDUBICE / PRODUCED BY UNIVERSITY OF PARDUBICE

Globální lakrosová vesnice
Memoriál Aleše Hřebeského je nejprestižnějším boxlakrosovým turnajem Evropy. Turnaj se koná v Radotíně od roku 1994 na uctění památky místního hráče, který zemřel v roce 1993.
V roce 2001 se turnaje poprvé zúčastnily i týmy ze zahraničí. Od té doby jejich počet roste, včetně týmů z lakrosových velmocí, jakými jsou Kanada či USA, a také zástupců původních obyvatel Severní Ameriky. Původně lokální akce se proměnila v akci globální i díky zájmu médií a internetovým přenosům. Radotín se stal křižovatkou nejen různých historií formovaných v původním tzv. Východním a Západním bloku, ale také místem protkávání osobních životních příběhů.
Film také vypovídá o glokalizaci. Přibližuje specifickou historii lakrosu v Československu, kde se oproti jiným zemím v Evropě lakros utvářel ve spojení s pojetím původní indiánské „hry“ a s místními představami o indiánech. Vznikl tak „český lakros“ s vlastními pravidly a často provázaný s určitým stylem života. U některých hráčů českého lakrosu se v 80. letech 20. století zrodil zájem o mezinárodní formu soutěžního lakrosu, a České republika je tak v současnosti tahounem boxlakrosu v Evropě. Film se zabývá nejen různými podobami, významy a proměnami lakrosu v souvislosti s tím, jak se tato „hra“ šíří po světě, ale také tím, jak se v souvislosti s jeho šířením mění povědomí o severoamerických indiánech.

Global Lacrosse Village
The Aleš Hřebeský Memorial is the most prestigious box-lacrosse event in Europe. The tournament has been held in Radotín, Czech Republic since 1994, to honor local lacrosse player who tragically died in 1993.
In 2001, the tournament hosted international participants for the first time. Since then, the number of the competitors has been growing to include players from Canada, U.S. and Native American representations. A once ″local″ event, became a ″global″ event also thanks to the media interest and on-line broadcasting. Radotín has become a crossroad – not just of specific histories related to the heritage of the former so called Western and Eastern Blocks, but also of individual life stories.
The film is also about glocalization. It reflects the specific history of lacrosse in the former Czechoslovakia. Compared to other European countries, lacrosse had been shaped in Czechoslovakia by local notions about the Native Americans and their ″game″. It led to the formation of a specific form of lacrosse, called Czech lacrosse. From this form of the game, the interest in the international form of lacrosse competition has grown and the Czech Republic is, nowadays, the box-lacrosse leader in Europe. The film deals with various forms, meanings and transformations of the original Native Americans activity. It also focuses on how the form, meanings and notions about Native Americans transform with an introduction of lacrosse to the various communities around the world.
The film follows the previous ″lacrosse″ film by the same authors Lacrosse – It´s a Way of Life (2014).